Principal Adverse Impacts – Summary in Swedish

Sammanfattning

Procuritas Capital Investors VII (Procuritas Capital Investors VII (E) AB, Swedish Reg. No. 559325-9111, Procuritas Capital Investors VII (D) AB Swedish Reg. No. 559325-9103 och Procuritas Capital Investors VII Co-Investment AB, Swedish Reg. No. 559366-4138) beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Capital Investors VII.

Denna redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden från 1 januari till den 31 december år 2022.

Procuritas Capital Investor VII (från och med nu benämnt Procuritas) investerar i ett stort antal olika sektorer, vilket gör att de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringarna varierar från företag till företag. Inför ett investeringsbeslut granskar Procuritas explicit hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter, liksom negativa och positiva effekter som investeringen har eller kan ha på en hållbar utveckling. Varje ny investeringsmöjlighet som Procuritas utvärderar genomgår både en övergripande hållbarhetsanalys och en mer detaljerad hållbarhetsdue diligence som bedömer de mest betydande hållbarhetsriskerna och -aspekterna för bolaget i fråga. Procuritas har en exkluderingslista och investerar inte i företag kopplade till vapen, spel, sexindustrin, alkohol, tobak eller droger.

Procuritas anser att investeringsbeslut som negativt påverkar klimatet eller andra miljöfrågor, eller har negativa konsekvenser för människor eller samhället, också påverkar värdeskapandet negativt. Därför beaktar Procuritas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer av sina investeringsbeslut genom alla steg av investerings- och portföljförvaltningsprocessen. De viktigaste indikatorerna på negativa konsekvenser för hållbar utveckling rapporteras för närvarande direkt av portföljbolagen och samlas in och utvärderas av Procuritas en gång om året som en del av datainsamlingsprocessen.