News. 07/06/00

Svenska BPA fusioneras med norska Bravida: Bildar Nordens största installations- och serviceföretag

Pressmeddelande, Stockholm och Olso

Nu samlas närmare 13 000 anställda i BPA och norska Telenorägda Bravida i ett nytt företag. Det nya företaget, som kommer att omsätta drygt 13 miljarder kronor, blir marknadsledande i Norden med en stark lokal organisation, unik bredd i sin kompetens och en betydande tillväxtpotential.

Den nordiska marknaden för installations- och servicetjänster är inne i en stark tillväxt- och förändringsfas. Dessa förändringar ställer stora krav på effektivitet och flexibilitet samtidigt som ny teknologi öppnar för nya möjligheter.

– Vi ser redan idag att våra mest krävande kunder efterfrågar helhetslösningar för tekniska installationer, drift och service. När vi nu skapar ett nytt företag blir vi först i Norden med att möta kundernas nya behov. Det ger oss en betydande konkurrensfördel och goda möjligheter till tillväxt och utveckling av företaget. Vi kommer att leda branschens utveckling i Norden, säger Bravidas VD Jan Kåre Pedersen, som blir koncernchef i det nya företaget.

– BPA har en stark position i Norden inom installation av ventilation, VS och el-teknik. Tillsammans med Bravidas starka ställning inom installation av informations- och kommunikationsteknologi, el och säkerhet får vi en unik kompetensbredd. Det nya företaget blir en stark nordisk enhet med 13 000 anställda på 400 orter i Norge, Sverige och Danmark. Vi kommer att kunna kombinera stordriftsfördelar med en starkt lokalt närvaro säger BPA:s VD Johan Karlström, som blir vice VD och ställföreträdande koncernchef med ansvar för den löpande driften.

Det nya företaget kommer att få namnet Bravida, som sedan mars är det nya namnet på Telenors IT-service och Installation. Företaget får sin hemvist i Norge men huvudkontor i Stockholmsregionen.

– De två företagen kompletterar varandra både geografiskt och affärsmässigt. Som Nordens ledande installations- och serviceföretag kommer vi att ha goda möjligheter att ta tillvara samordningsvinster vid inköp, marknadsföring, administration, affärsutveckling och kompetensutveckling. Vi är glada över att vi tillsammans med BPA:s ägare har kunnat skapa ett nytt starkt företag, säger Telenors koncernchef Tormod Hermansen.

– Genom fusionen skapas ett av världens största installationsföretag med en stark och kompetent ledning. Genom få dubbleringar men ett stort antal kompletteringar kommer det nya företaget att skapa nya utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och mervärde för ägarna, säger BPA:s styrelseordförande Mikael Ahlström som blir ordförande i nya Bravida.

– Tillväxtmålet för nya Bravida är att fortsätta att omsättningsmässigt växa med 10 procent. Tillväxten förväntas ske organiskt och genom förvärv.

BPA:s ägare och Telenor kommer efter fusionen att äga vardera 48 procent i det nya företaget medan ledningen kommer att äga fyra procent. Enligt det avtal som har slutits skall Telenors ägande minska till 33-34 procent inom en tvåårsperiod för att minska ytterligare i samband med en börsnotering som skall genomföras inom 3-5 år.

BPA ägs av ett konsortium med riskkapitalfonden Procuritas Capital Partners, byggföretaget Peab, de finska företagen Sampo Liv Insurance company och Sponsor Capital, Baring Private Equity Partners, investmentbolaget Latour samt investmentbolaget Atle.

Ytterligare information finns på: http://www.bravida.com and http://www.bpa.se

Kontaktpersoner är:

BPA:s informationschef Anna Ullenvik, +46 8 799 85 17
Bravidas kommunikationsdirektör Anne Karin Augland +47 23 15 66 63/+47 901 301 00

More news.

01/12/21

Procuritas sells Ouriginal following rapid growth

Procuritas Capital Investors VI (“Procuritas”), the private equity investor focused on investing in and growing Nordic mid-market companies, today announced that it has sold Ouriginal Group AB (“Ouriginal”) to Turnitin, LLC (“Turnitin”), a global leader in academic integrity and education software.  Ouriginal, previously named Urkund, is a market leader in the Nordics and the DACH...

28/10/21

Procuritas invests in Strandberg Guitars

Strandberg Guitars is the global market leader in headless guitars under the .strandberg* brand. In close partnership with the founder, Mr Ola Strandberg, Procuritas will support the continued scale-up of the Company through a number of well-identified growth initiatives to further strengthen .strandberg*’s position as the preferred choice of modern guitarists across the globe.

21/10/21

Werksta completes three add-on acquisitions

Procuritas is pleased to announce that its portfolio company Werksta, the leading car damage repair chain in the Nordics, has completed three add-on acquisitions, adding Alppilan Autohuolto Oy in Finland, Skadeverkstad Uppsala Östra AB in Sweden and Follo Bilskade AS in Norway into the group.  Werksta was formed in 2015 through Procuritas’ investment in two...